Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Myslivci > Myslivci-původní

Myslivci

Nejdříve byl lov výsadou feudálů. Až císařský patent v roce 1849 spojil myslivost s vlastnictvím půdy , kdy myslivost provozovali za určitých podmínek sami vlastníci nebo ji pronajímali bohatším vrstvám. Rok 1948 odpoutal myslivost od vlastnictví půdy a to až do roku 1992, kdy je myslivost  s vlastnictvím půdy znovu spojena. Byla vytvořena společenstevní honitba Černovice a ta byla pronajata Mysliveckému sdružení Černovice. Myslivecké sdružení v naší obci vzniklo v roce 1948 a s malými obměnami trvá dodnes.

Ke změnám docházelo i ve stavech a skladbě zvěře.Do roku 1945 se v honitbě vyskytovaly vedle srnčí zvěře zajíci , koroptve, bažanti i tetřívci.. Tetřívkům však změna biotopu přestala vyhovovat nejdříve. S nástupem velkoplošného hospodaření se postupně vytrácí koroptev a bažant. Přes veškerou snahu myslivců  vytvářením lepších podmínek pro drobnou zvěř se návrat koroptve a bažanta do naší honitby nedaří a zajíci se drží na minimálních stavech . Jen srnčí zvěř se na změněné podmínky aklimatizovala nejlépe. V padesátých letech se objevuje zvěř černá. První kus byl střelen v roce 1956 p. Vavříčkem. V současnosti není černá zvěř stálou.

Myslivecké sdružení Černovice dobře spolupracuje s místní akciovou společností a ostatními hospodařícími zemědělci v zajišťování krmiva  a jeho rozvozu po honitbě. Myslivci na oplátku každé jaro uskuteční několik brigád sběru kamení na pozemcích s kterými společnost hospodaří. Před sečením luk nás zemědělci včas informují , abychom mohli projít porosty určené k sečení a instalovat plašiče a zamezit tak zbytečnému úhynu mláďat srnčí zvěře. Velká možnost spolupráce mezi zemědělci  a mysliveckým sdružením se nabízí při vytváření nových remízků a biopásů osetých plodinami vhodnými pro zvěř. Bohužel tato forma  spolupráce zatím nebyla realizována.

Myslivecké sdružení Černovice již řadu let pořádá střelby na asfaltové terče – od roku 1991 pod názvem „ Memoriál Josefa Prokse“ na počest našeho dlouholetého mysliveckého hospodáře. Memoriál je znám v širokém okolí a každoročně se ho zúčastní více jak padesát střelců. Vítězem se stali i naši členové, a to v roce 1991 a 1993 Luboš Křenek v roce 1992 Libor Kšica a Zdeněk Křenek zvítězil v roce 2004.

V současnosti je předsedou sdružení JUDr. Jiří Kšica , hospodářem je Alois Musil a pokladníkem Jiří Křenek. Sdružení má 11 členů.

Kromě myslivecké činnosti pořádá naše sdružení každoročně v lednu myslivecký ples, který má dlouholetou dobrou tradici a vysokou návštěvnost lidí místních i z okolí.K dobré úrovni plesu přispívá výborná myslivecká kuchyně a velká, nejen myslivecká tombola.

S Obecním úřadem Černovice  spolupracuje naše sdružení při zajišťování akcí pro místní děti. Do budoucna je třeba věnovat práci s dětmi více pozornosti , abychom si vychovali svoje nástupce , příští myslivce.

Memoriál Josefa Prokse - foto

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeccernovice.cz

Registrujte se zde

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Víceúčelové hřiště - součást sportovně kulturního areálu.

Nabídka pronájmu hřiště na různé sporty - malá kopaná, volejbal, házená, košíková, tenis, nohejbal, bedbinton.

hřiště.JPG

 

Živý kalendář

Kolik nás kde žije??
Zadej příjmení a zjistíš kolik
takových příjmení kde žije.

http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Fohl%20Fohlov%C3%A1/hustota/
kalendar_wikipedie.xls

Souhlasíte s účastí v soutěži "Vesnice roku 2018"?
Od 8. 6. 2018 8:00 celkem hlasů: 48

Návštěvnost stránek

261241